Spotkanie firm Igloomasz, Termo-Schiessl, GEA-Küba

W dniu 8 lutego 2013r. w miejscowości Korytnica koło Hańczy w ośrodku Cztery Wiatry odbyło się spotkanie dla rolników i sadowników. W spotkaniu tym uczestniczyły firmy zajmujące się dystrybucją środków do ochrony
i nawożenia roślin oraz firmy z branży chłodniczej.

Firmy Igloomasz oraz Termo-Schiessl przedstawiły swoją ofertę w zakresie urządzeń chłodniczych. Prezentacja dotyczyła właściwego doboru urządzeń chłodniczych ze wskazaniem na ich efektywność i związane z tym oszczędności.

Firma Igloomasz jako wykonawca instalacji chłodniczych sugerowała, aby podczas planowania inwestycji konsultować się ze specjalistami w celu uniknięcia błędów związanych z:

 • doborem izolacji ścian

 • wykonaniem instalacji chłodniczej

 • wydajnością chłodniczą

Naszą obecność w rejonie sadowniczym będziemy prezentować na tego typu spotkaniach oraz w Panoramie Szydłowa. Chcemy szerzej zapoznać osoby planujące inwestycje chłodnicze w zakresie prawidłowych rozwiązań dotyczących tego tematu.

 • izolacja komór chłodniczych

 • urządzenia chłodnicze (agregaty, chłodnice)

 • automatyka chłodnicza

 • automatyka elektryczna – sterowniki, tablica elektryczna

 • rurociągi chłodnicze

 • technika wykonania instalacji chłodniczej

 • aspekty ekonomiczne

  Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z naszych usług. Służymy poradą dotyczącą powyższych zagadnień.

             mgr inż. Konrad Sadowski
Specjalista ds. Chłodnictwa

 

2

Spotkanie firm Igloomasz, Termo-Schiessl, GEA-Küba